Firma

Komunikacja z akcjonariuszami

 

ETOS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, ul. Bysewska 23, 80-298 Gdańsk

Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd rejonowy dla Gdańsk - Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000178415 Kapitał zakładowy 55 055 102 PLN 

NIP 584-030-32-02

REGON 192975787

STRONA INTERNETOWA: www.etos.pl