Firma

Odpowiedzialność

Spółka Etos SA prowadzi nieustające działania celem podwyższenia standardów produkowanej odzieży – zarówno w zakresie jakości towarów, jak i procesów produkcyjnych, przestrzegania przepisów prawa oraz zasad współżycia społecznego, czy międzynarodowych dyrektyw.

Filozofią Spółki nie jest osiąganie zysku za wszelką cenę – istotniejszym jest to, aby pracownicy kontrahentów byli traktowani w sposób respektujący elementarne prawa każdego człowieka – prawo do szacunku, godziwego wynagrodzenia i higienicznych warunków pracy.

W żadnym wypadku zatrudnienie nie może prowadzić do wykorzystywania pracowników.

Z dumą obserwujemy, iż nawiązanie współpracy pomiędzy Spółką, a danym kontrahentem, niejednokrotnie jest bodźcem stymulującym rozwój obszaru, w którym tenże dostawca funkcjonuje, m. in. poprzez tworzenie nowych miejsc pracy, umożliwienie zarobkowania - często tym samym stworzenie szansy na godne egzystowanie.

Etos, oczekując od kontrahentów jak najpełniejszej realizacji założeń polityki fair-trade, wprowadza okresowe audyty w postaci ankiet, bądź wizyt w zakładach produkcyjnych, bezpośrednio weryfikujących realizację deklarowanych działań.

Świadczy o tym fakt, że w latach 2019-2020, ETOS dąży do tego, by 95% współpracujących z nim dostawców posiadało Certyfikaty bSCI i/lub SMETA.

Ponadto Spółka angażuje się w różnego rodzaju akcje charytatywne na rodzimym rynku, wspierając społeczne inicjatywy, dbając jednocześnie o swoich pracowników i klienta zewnętrznego.

Po wcześniejszym wprowadzeniu procedury zarządzania konfliktem interesów oraz polityki antykorupcyjnej, w 2019 roku powstał Kodeks Etyki. Opisuje on konieczność dbania o wysokie standardy pracy i zasady postępowania pracownika z pozostałymi pracownikami, współpracownikami, podwładnymi, przełożonymi, klientami oraz kontrahentami, mające na celu poszanowanie praw drugiego człowieka.

Spółka dba nie tylko o kapitał ludzki i bezpieczne warunki pracy, ale również o środowisko naturalne, oczekując od swoich kontrahentów prowadzenia polityki zmierzającej do jego ochrony i zbalansowanego, racjonalnego rozwoju, szanującego lokalny ekosystem. ETOS S.A., niezależnie wprowadza rozwiązania, mające na celu zmniejszenie zużycia opakowań plastikowych. Dodatkowo dba o wykorzystanie w procesie produkcyjnym odpowiednich materiałów, takich jak: bawełna organiczna, lenzing viskoza oraz recycled poliester, a kolekcje, które nie są już objęte sprzedażą, przekazywane są na cele charytatywne.