Firma

Odpowiedzialność

Spółka Etos SA prowadzi nieustające działania celem podwyższenia standardów produkowanej odzieży – zarówno w zakresie jakości towarów, jak i procesów produkcyjnych, przestrzegania przepisów prawa oraz zasad współżycia społecznego, czy międzynarodowych dyrektyw.

Filozofią Spółki nie jest osiąganie zysku za wszelką cenę – istotniejszym jest to, aby pracownicy kontrahentów byli traktowani w sposób respektujący elementarne prawa każdego człowieka – prawo do szacunku, godziwego wynagrodzenia i higienicznych warunków pracy.

W żadnym wypadku zatrudnienie nie może  prowadzić do wykorzystywania pracowników.

Z duma obserwujemy, iż nawiązanie współpracy pomiędzy Spółką a danym kontrahentem niejednokrotnie jest bodźcem stymulującym rozwój obszaru, w którym tenże dostawca funkcjonuje, m. in. poprzez tworzenie nowych miejsc pracy, umożliwienie zarobkowania - często tym samym stworzenie szansy na godne egzystowanie.

Spółka dba nie tylko o kapitał ludzki, ale również o środowisko naturalne, oczekując od swoich kontrahentów prowadzenia polityki zmierzającej do jego ochrony i zbalansowanego, racjonalnego rozwoju szanującego lokalny ekosystem.

Etos oczekując od kontrahentów jak najpełniejszej realizacji założeń polityki fair-trade wprowadza okresowe audyty w postaci ankiet bądź wizyt w zakładach produkcyjnych bezpośrednio weryfikujących realizację deklarowanych działań.

Ponadto Spółka angażuje się w różnego rodzaju akcje charytatywne na rodzimym rynku wspierając społeczne inicjatywy.